KEHITETÄÄN IHMISTEN NÄKÖISTÄ PELIÄ

Toipumispelihanke – pelistä tukea elämään


The World of Recovery -toipumispeli on Lilinkotisäätiön kehityshanke, joka toteutetaan STEA-rahoituksella vuosina 2020-2022. Toipumisorientaatioon periaatteisiin pohjaavassa hankkeessa luodaan toipumispeli. Se on uudenlainen, pelillistetty toimintamalli mielenterveys- ja päihdetoipujille. Peliin kuuluu digipeli sekä pelikirja.

Pelin ideoinnissa, suunnittelussa ja testaamisessa on ollut alusta saakka mukana hankkeen työntekijöiden lisäksi joukko kokemusasiantuntijoita. Hankkeessa kehitetään  yhdessä ihmisen näköistä peliä. Hanke toteutetaan yhteistyössä useiden eri mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Pelin valmistuttua se on yleisessä käytössä ja pelattavissa valtakunnallisesti.

Tavoitteena on, että pelissä osallistuja löytää oman yksilöllisen polkunsa, minkä varrella on paljon valinnanvaraa. Pelin kautta pelaajan osallisuus yhteiskunnassa lisääntyy ja digitaalisten välineiden käyttövalmiudet arjessa paranevat. Lisäksi heidän toimintakyky, arjen taidot ja aktiivinen toimijuus lisääntyvät omassa elinympäristössään. Osallistujilla on mahdollisuus omaksua pelissä psykofyysistä terveyttä edistäviä elämäntapoja ja löytää uusia yksinäisyyttä vähentäviä verkostoja. Samaan aikaan peliyhteisössä toimiminen lisää valmiuksia erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja.

Hankkeen aikana peliin luodaan siihen kuuluva digipeli, joka on yleisessä käytössä. Peliin valmistuu lisäksi pelikirja, joka tukee pelaajan mahdollisuutta syventää pelikokemustaan.