Ilmoittaudu

The World of Recovery: Salainen tulikohta -roolipeliin voit tutustua osallistumalla Etäinfoon, Demopeliin tai Pelinjohtajakoulutukseen. Hyvinvointisovellukseen tutustut parhaiten lataamalla sen älypuhelimellesi, ohjeet välilehdellä Sovellus. Järjestämme myös sovelluksesta kaikille avoimia infoja.
Koulutukset ja infot ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

Sovellusinfo, etä. Ti 19.8. klo 10-11.
Tunnin etäinfo älypuhelimella pelattavasta TWoR-mobiilipelistä. Aikaa on keskustelulle.

Roolipeli-info, etä. Ti 19.8. klo 13-14.
Tunnin roolipeli-infossa esitellään TWoR pöytäroolipeliä ja sen käyttömahdollisuuksia videokokouksessa. Aikaa on keskustelulle.

Demopeli Pasilassa. Ma 22.8. klo 13-15
Demopeli on sinulle, joka haluat kokeilla The World of Recovery-roolipeliä. Tervetuloa Pelikeskukseen Pasilaan. Pelipöytään mahtuu kuusi ensimmäistä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneet saavat lisätietoja sähköpostitse 1.8. mennessä.

Pelinjohtajakoulutus Pasilassa pe 26.8. klo 13-15
Pj-koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kurkistaa TWoR -roolipeliin aloittelevan tai kokeneemman pelinjohtajan näkökulmasta. Aikaa on keskustelulle. Mitään ei tarvitse osata etukäteen. Ilmoittautuminen on sitova, koska ryhmäkoko on rajattu.

Saat ennen koulutusta, 15.8. mennessä, sähköpostiisi materiaalin, mihin kannattaa tutustua. Suosittelemme jokaiselle pj-koulutukseen osallistuvalle myös pj-infoon osallistumista: emme käy pj-koulutuksessa läpi yleistä infoa TWoR-roolipelistä, vaan keskitymme siihen, miten TWoRia vedetään.

Demopeli, etä. To 8.9. klo 13-15
Tämä Demopeli on sinulle, joka haluat kokeilla The World of Recovery-roolipeliä videokouksessa etänä. Peliin mahtuu kuusi ensimmäistä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneet saavat lisätietoja sähköpostitse 20.8. mennessä.

Pelinjohtajakoulutus, etä. Pe 9.9. klo 13-15

Tämä pelinjohtajakoulutus toteutetaan videokokouksena. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kurkistaa TWoR -roolipeliin aloittelevan tai kokeneemman pelinjohtajan näkökulmasta. Aikaa on keskustelulle. Mitään ei tarvitse osata etukäteen. Ilmoittautuminen on sitova, koska ryhmäkoko on rajattu.

Saat ennen koulutusta, 20.8. mennessä, sähköpostiisi materiaalin, mihin kannattaa tutustua. Suosittelemme jokaiselle pj-koulutukseen osallistuvalle myös pj-infoon osallistumista: emme käy pj-koulutuksessa läpi yleistä infoa TWoR-roolipelistä, vaan keskitymme siihen, miten TWoRia vedetään.

Ilmoittaudu tapahtumiin oheisella lomakkeella.

Sovellus, lisätietoja: rauni.koikkalainen@lilinkoti.fi

Roolipeli, lisätietoja: venla.leimu@lilinkoti.fi

Tietosuojaseloste


Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 17.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Lilinkotisäätiö, The World of Recovery -hanke
Palkkatilankatu 3, liikehuoneisto 4, 00240 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rauni Koikkalainen, rauni.koikkalainen@lilinkoti.fi, +358400569419.

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri/ verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Mitään kerättyjä tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nettisivun Ilmoittaudu-välilehden ilmoittautumislomakkeeseen kävijän itsensä kirjoittamat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja lisätiedot. Tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sivulla kävijän osallistuminen valitsemaansa tapahtumaan tai koulutukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään, jos hän täyttää ilmoittautumislomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoja: rauni.koikkalainen@lilinkoti.fi